Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 17. listopadu 2013 v 9.00 přijme z rukou biskupa Václava Malého svátost biřmování 11 našich farnic a farníků. Srdečně zveme na tuto naši farní rodinou slavnost. Je jistě vzácné, že otec biskup Václav Malý bude naším hostem právě v den výročí Sametové revoluce. Zahrňme všechny biřmovance do našich modliteb. Po mši svaté jsou všichni zváni na agapé ve farní chodbě.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti