Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 12. listopadu 2013 při mši svaté v 7.00 máme možnost setkat se s členy Papežského díla pro východní církve. Mši svatou bude celebrovat Dr. Alois Kothgasser SDB, arcibiskup salcburský. Není bez zajímavosti, že toto setkání se uskuteční v den památky sv. Josafata.

Svatý Josafat je světec přelomu 16. a 17. stol. Narodil se v dnešní západní Ukrajině. Vstoupil do řádu baziliánů do kláštera ve Vilniusu, kde přijal jméno Josafat. Stal se archimandritou (vyšším klášterním představeným) a nakonec arcibiskupem v běloruském Polocku. Usiloval o prohloubení víry a pozvednutí úrovně duchovních. Byl ubit vrahy v běloruském Vitebsku 12. listopadu 1623. Je pohřben v Bazilice sv. Petra ve Vatikáně.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha