Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 12. listopadu 2013 při mši svaté v 7.00 máme možnost setkat se s členy Papežského díla pro východní církve. Mši svatou bude celebrovat Dr. Alois Kothgasser SDB, arcibiskup salcburský. Není bez zajímavosti, že toto setkání se uskuteční v den památky sv. Josafata.

Svatý Josafat je světec přelomu 16. a 17. stol. Narodil se v dnešní západní Ukrajině. Vstoupil do řádu baziliánů do kláštera ve Vilniusu, kde přijal jméno Josafat. Stal se archimandritou (vyšším klášterním představeným) a nakonec arcibiskupem v běloruském Polocku. Usiloval o prohloubení víry a pozvednutí úrovně duchovních. Byl ubit vrahy v běloruském Vitebsku 12. listopadu 1623. Je pohřben v Bazilice sv. Petra ve Vatikáně.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti