Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu se koná na Bílé Hoře v 19.30 přednáška o návrzích řešení výstavní expozice v barokním areálu poutního místa. Podrobnosti vzadu ve vývěsce.

Sobota: svátek sv. Ondřeje, apoštola.

V sobotu v 18.00 otevřeme nový liturgický rok v naší farnosti. O vigilii 1. neděle adventní požehnáme náš farní / chrámový adventní věnec, po mši svaté se setkáme při společném agapé „silvestru“ na faře. Prosíme, abyste přinesli něco k občerstvení.

Na 1. neděli adventní 1. prosince 2013 se uskuteční při všech bohoslužbách (7.30, 9.00 a 18.00) žehnání adventních věnců. Můžeme přinést své rodinné adventní věnce a položit pod náš společný před ambonem. Mše sv. v 9.00 je zaměřena na děti. Děti ať si na tuto mši sv. přinesou každý jednu větvičku chvojí.

Příští víkend proběhne natáčení a vysílání I. adventního koncertu z našeho kláštera.

Pondělí 2. prosince 2013: v 19.00 se uskuteční biblická hodina na faře. Téma bude kniha Rút a 1. Samuelova.

Středa 4. prosince 2013: v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem. Rodiče připraví pro každé dítě, které přivedou balíček v hodnotě 50Kč a balíčky kladou do košů vzadu u zpovědní místnosti.

Pátek 6. prosince 2013: 1. v měsíci, odpoledne v 16.00 výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adorace, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota 7. prosince 2013: v 8.00 velký úklid kostela před svátky, prosíme především mladé.

Neděle 8. prosince 2013: začíná předprodej vstupenek na koncert souboru Hradišťan, který se uskuteční 18. prosince 2013. Předprodej bude jako obvykle na fortně kláštera v 8.15. Ve 14.30 se koná na faře setkání seniorů, tentokrát adventní zastavení se sr. Konsolátou Frýdeckou z Domova sv. Karla Boromejského v Řepích.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha