Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu se koná na Bílé Hoře v 19.30 přednáška o návrzích řešení výstavní expozice v barokním areálu poutního místa. Podrobnosti vzadu ve vývěsce.

Sobota: svátek sv. Ondřeje, apoštola.

V sobotu v 18.00 otevřeme nový liturgický rok v naší farnosti. O vigilii 1. neděle adventní požehnáme náš farní / chrámový adventní věnec, po mši svaté se setkáme při společném agapé „silvestru“ na faře. Prosíme, abyste přinesli něco k občerstvení.

Na 1. neděli adventní 1. prosince 2013 se uskuteční při všech bohoslužbách (7.30, 9.00 a 18.00) žehnání adventních věnců. Můžeme přinést své rodinné adventní věnce a položit pod náš společný před ambonem. Mše sv. v 9.00 je zaměřena na děti. Děti ať si na tuto mši sv. přinesou každý jednu větvičku chvojí.

Příští víkend proběhne natáčení a vysílání I. adventního koncertu z našeho kláštera.

Pondělí 2. prosince 2013: v 19.00 se uskuteční biblická hodina na faře. Téma bude kniha Rút a 1. Samuelova.

Středa 4. prosince 2013: v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem. Rodiče připraví pro každé dítě, které přivedou balíček v hodnotě 50Kč a balíčky kladou do košů vzadu u zpovědní místnosti.

Pátek 6. prosince 2013: 1. v měsíci, odpoledne v 16.00 výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adorace, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota 7. prosince 2013: v 8.00 velký úklid kostela před svátky, prosíme především mladé.

Neděle 8. prosince 2013: začíná předprodej vstupenek na koncert souboru Hradišťan, který se uskuteční 18. prosince 2013. Předprodej bude jako obvykle na fortně kláštera v 8.15. Ve 14.30 se koná na faře setkání seniorů, tentokrát adventní zastavení se sr. Konsolátou Frýdeckou z Domova sv. Karla Boromejského v Řepích.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti