Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 7. prosince 2013 od 8.00 pojďme společně připravit naši baziliku na svátky. Místo, kde se setkáváme, modlíme, přijímáme svátosti, kde jsme potěšení v zármutku, posilněni v naději…

Zveme zvláště mladé a mladší…