Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 7. prosince 2013 od 8.00 pojďme společně připravit naši baziliku na svátky. Místo, kde se setkáváme, modlíme, přijímáme svátosti, kde jsme potěšení v zármutku, posilněni v naději…

Zveme zvláště mladé a mladší…

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha