Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky Vás zvou na VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE P. MARIE VÍTĚZNÉ na BÍLÉ HOŘE v neděli 10. listopadu 2013 ve 20 hod.

Zazní J.S.Bach, J.C.Fischer, J.G.Walther a další. Hrát bude ALEŠ NOSEK, student VŠ pro církevní hudbu v Řezně a jeho host.

Při příležitosti výročí bělohorské bitvy bude areál poutního místa na Bílé Hoře přístupný veřejnosti o víkendu 9.- 10.11. mezi 10 – 17 hod.

pozvánka ve formátu pdf
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha