Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky Vás zvou na VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE P. MARIE VÍTĚZNÉ na BÍLÉ HOŘE v neděli 10. listopadu 2013 ve 20 hod.

Zazní J.S.Bach, J.C.Fischer, J.G.Walther a další. Hrát bude ALEŠ NOSEK, student VŠ pro církevní hudbu v Řezně a jeho host.

Při příležitosti výročí bělohorské bitvy bude areál poutního místa na Bílé Hoře přístupný veřejnosti o víkendu 9.- 10.11. mezi 10 – 17 hod.

pozvánka ve formátu pdf