Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na Vzpomínkový večer Domova Svaté Rodiny na sr. Akvinelu L. Loskotovou (7. výročí úmrtí a 90. výročí narození). V 18.00 mše svatá a v 19.00 benefiční koncert sborů Besharmonie a Pueri Gaudentes. Vše se koná v bazilice.