Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na Vzpomínkový večer Domova Svaté Rodiny na sr. Akvinelu L. Loskotovou (7. výročí úmrtí a 90. výročí narození). V 18.00 mše svatá a v 19.00 benefiční koncert sborů Besharmonie a Pueri Gaudentes. Vše se koná v bazilice.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha