Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Dnes ve 14.30 se koná na faře setkání seniorů, adventní zastavení se sr. Konsolátou Frýdeckou, představenou Domova sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích.

Pondělí: slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Pátek: památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Sobota: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Ve středu 18. prosince 2013 v 19.00 se koná koncert Hradišťanu, v tento den nebude večerní mše svatá. Předprodej vstupenek ode dneška od 8.15 na fortně kláštera.

Využijme následujících dní ke svátosti smíření, nenechávejme ji na poslední chvíli! Např. svátost smíření přijatá během 1. adventního týdne už chápeme jako předvánoční či předsváteční. Čím dříve tím lépe pro vás i pro nás kněze.

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci s úklidem baziliky před svátky, přišli jste v hojném počtu. Všem Pán žehnej! 

Milí farníci, je třeba nově uchopit v naší farnosti pravidelný úklid baziliky. Provoz zde je značný… V bazilice je potřeba každý týden přiložit ruku k dílu (úklid podlahy a lavic). Dlouhá léta se o toto starala skupinka seniorů, kterým ubývá sil a kteří se mohou scházet už jen jednou za měsíc. Protože se jedná o klášterní a farní kostel, budeme se v úklidu střídat: jeden týden konvent, jeden týden farníci. Úklidový den bude vždy úterý, a sice po večerní mši sv., tj. 18.30−19.30. Skupinka těch starších z nás, kteří doposud uklízeli, chtějí pokračovat, ponechají si vždy první úterý v měsíci. Druhý a čtvrtý týden konvent a třetí týden v měsíci tedy připadá na nás ostatní. Výzva tedy směřuje především na tyto třetí úterky v měsíci, přesto, vždy je každá pomocná ruka vítána. Vzadu je rozpis, kam se, prosím, zapisujte. Tento rozpis bude k dispozici i na stránkách farnosti. 

Děkuji Vám za účast na společném díle!

P. Václav 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha