Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 18. prosince 2013 v 19.00 se koná koncert Hradišťanu, v tento den nebude obvyklá večerní mše svatá v 18.00, ale v 16.00 a to v kryptě (vchod vpravo za kostelem). Vstupenky na koncert jsou ještě k dispozici na fortně kláštera.

Využijme následujících dní ke svátosti smíření, nenechávejme ji na poslední chvíli! Např. svátost smíření přijatá během 1. adventního týdne už chápeme jako předvánoční či předsváteční. Čím dříve tím lépe pro vás i pro nás kněze.

Komunita Sant´Egidio nás opět prosí o pomoc při pořádání vánočního oběda pro bezdomovce a potřebné v Arcibiskupském paláci. Do sakristie můžete nosit do příští neděle cukroví nebo jiné dárky pro potřebné. Vítaná bude pomoc při organizaci oběda přímo na místě. Plakát a kontakty jsou k dispozici vzadu u tiskovin.

Vzadu je pořad bohoslužeb o letošních Vánocích. Z pastoračních důvodů je u sv. Markéty jeden rok půlnoční bohoslužba slova, jeden rok půlnoční mše svatá. Letos bude ve 24.00 mše svatá.

Kdo byste věděl o někom, kdo by stál o návštěvu kněze před svátky (nemocní atp.), dejte nám, prosím, vědět, abychom jim mohli posloužit svátostmi i návštěvou.

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci s úklidem baziliky před svátky, přišli jste v hojném počtu. Všem Pán žehnej! 

Je třeba nově uchopit v naší farnosti pravidelný úklid baziliky. V bazilice je potřeba každý týden přiložit ruku k dílu (úklid podlahy a lavic). Dlouhá léta se o toto starala skupinka seniorů, kterým ubývá sil a kteří se mohou scházet už jen jednou za měsíc. Protože se jedná o klášterní a farní kostel, budeme se v úklidu střídat: jeden týden konvent, jeden týden farníci. Úklidový den bude vždy úterý, a sice po večerní mši sv., tj. 18.30−19.30. Skupinka těch starších z nás, kteří doposud uklízeli, chtějí pokračovat, ponechají si vždy první úterý v měsíci. Druhý a čtvrtý týden konvent a třetí týden v měsíci tedy připadá na nás ostatní. Výzva směřuje především na tyto třetí úterky v měsíci, přesto, i j ostatní dny je každá pomocná ruka vítána. Vzadu a je rozpis, kam se, prosím, zapisujte. Tento rozpis je k dispozici i na internetových stránkách farnosti, kde je možné se zapisovat.

Děkuji Vám za účast na společném díle!

P. Václav   

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha