Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Komunita Sant´Egidio nás opět prosí o pomoc při pořádání vánočního oběda pro bezdomovce a potřebné v Arcibiskupském paláci. Ještě dnes můžete nosit do sakristie cukroví nebo jiné dárky pro potřebné. Vítaná bude pomoc při organizaci oběda přímo na místě. Plakát a kontakty jsou k dispozici vzadu u tiskovin.

Vzadu je vyvěšen celý pořad bohoslužeb o letošních Vánocích.

24. 12.: 7.00 poslední adventní mše svatá se zpěvem staročeských rorátů. 16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně. 24.00 půlnoční mše svatá. Z pastoračních důvodů půlnoční mši sv. střídáme s bohoslužbou slova. Letos tedy máme možnost prožít ve 24.00 mši svatou.

25. 12. a 26. 12.: pořad bohoslužeb jako v neděli.

Pátek: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Při mši sv. v 7.00 a 18.00 žehnání vína, kdo by chtěl nechat požehnat víno, může jej donést na tyto mše sv. a položit jej na boční oltář sv. Vojtěcha.

Sobota: svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Neděle: svátek Svaté Rodiny, při všech mších svatých bude příležitost obnovit manželské sliby.

Kdo byste věděl o někom, kdo by stál o návštěvu kněze před svátky (nemocní atp.), dejte nám, prosím, vědět, abychom jim mohli posloužit svátostmi i návštěvou.

Vpředu u bočního oltáře sv. Vojtěcha je betlémské světlo, můžeme si jej odnášet do svých domovů.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha