Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kromě bohoslužeb (rozpis uveden zde) bude bazilika otevřena také: