Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
DATUM DEN HODINA KOSTEL POZNÁMKA
24. 12. Štědrý den 07.00 sv. Markéta adventní mše sv. – roráty
16.00 sv. Markéta mše sv. z vigilie Narození Páně, zvláště pro rodiny s dětmi
16.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv. z vigilie Narození Páně
22.30 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) půlnoční mše sv.
24.00 sv. Markéta půlnoční mše sv. s Českou mší vánoční J. J. Ryby
25. 12. Slavnost Narození Páně 07.30 sv. Markéta mše sv.
09.00 sv. Markéta mše sv. s koledami za doprovodu chrámového sboru a orchestru
11.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv.
18.00 sv. Markéta mše sv.
26. 12. Svátek sv. Štěpána 07.30 sv. Markéta mše sv.
09.00 sv. Markéta mše sv.
11.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv.
18.00 sv. Markéta mše sv.
27. 12. Svátek sv. Jana 07.00 sv. Markéta mše sv. s žehnáním vína
18.00 sv. Markéta mše sv. s žehnáním vína
29. 12. Svátek Svaté Rodiny 07.30 sv. Markéta mše sv. s obnovou manželských slibů
09.00 sv. Markéta mše sv. s obnovou manželských slibů
11.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv.
18.00 sv. Markéta mše sv. s obnovou manželských slibů
31. 12. Zakončení občanského roku 07.00 sv. Markéta mše sv. – na poděkování
16.00 sv. Markéta mše sv. – Te Deum, na poděkování
16.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv.
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 08.00 sv. Markéta mše sv.
10.00 sv. Markéta mše sv. s doprovodem chrámového sboru a orchestru
11.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv.
18.00 sv. Markéta mše sv.
5. 1. II. neděle po Narození Páně 07.30 sv. Markéta mše sv.
09.00 sv. Markéta mše sv. zaměřena na děti
11.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv.
18.00 sv. Markéta mše sv.
6. 1. Slavnost Zjevení Páně 07.00 sv. Markéta mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla (případně zlata)
11.00 Panna Maria Vítězná (Bílá Hora) mše sv.
18.00 sv. Markéta mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla (případně zlata), od 17.30 živý betlém dětí a rodičů naší farnosti

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha