Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Setkání seniorů s profesorem Janem SokolemV průběhu roku probíhají setkání seniorů naší farnosti. Není-li uvedeno jinak, konají se na faře.

O tom kdy se koná příští setkání se dozvíte v aktualitách a kalendáři.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha