Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Malá Klárka prožívala čtvrté Vánoce svého dětství a pod stromkem našla své dárečky. Najednou se zamyslela a povídá: „To je stejně divný, když já mám
narozky, nebo svátek, vždycky dostávám dárečky a když je má dneska Ježíšek, chudáček, nedostává nic a ještě sám naděluje!“ 

Přejeme Vám, abychom se dnes nejen obdarovali, ale sami se stali darem druhým, tak jako se Bůh stal darem nám. To bude ten nehezčí dárek, který můžeme narozenému Ježíši dát.

P. Václav Snětina OSB s celou farností.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti