Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří jste pomohli bezdomovcům a potřebným při přípravě oběda v arcibiskupském paláci.

Úterý: památka sv. Silvestra, papeže; poslední den občanského roku. Mše svaté na poděkování v 7.00 a 16.00.

Středa: slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté 8.00, 10.00 a v 18.00.

Čtvrtek: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského.

Pátek: je 1. v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace před Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše sv.

Sobota: 1. výročí úmrtí P. Jana Kohla OSB, vzpomeneme na něj při mši sv. v 18.00 za účasti jeho rodiny.

Neděle: 2. neděle po Narození Páně, mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

V pondělí 6. ledna 2014 se připojíme k Tříkrálové sbírce. Z výtěžku především podpoříme v rámci adopce na dálku dívku Anet z Ugandy. Pokud vybereme více peněz, pomoc z naší farnosti bude směřovat i na jiné projekty. Více o letošní sbírce si můžeme přečíst vzadu na plakátech. Vybírat budeme po večerní mši sv. 6. 1., v sobotu 11. 1. po večerní mši sv. a v neděli 12. 1. po všech bohoslužbách. Na tři krále bude ještě sbírka obohacena o živý betlém dětí a rodičů naší farnosti od 17.30 před bazilikou.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti