Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří jste pomohli bezdomovcům a potřebným při přípravě oběda v arcibiskupském paláci.

Úterý: památka sv. Silvestra, papeže; poslední den občanského roku. Mše svaté na poděkování v 7.00 a 16.00.

Středa: slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté 8.00, 10.00 a v 18.00.

Čtvrtek: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského.

Pátek: je 1. v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace před Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše sv.

Sobota: 1. výročí úmrtí P. Jana Kohla OSB, vzpomeneme na něj při mši sv. v 18.00 za účasti jeho rodiny.

Neděle: 2. neděle po Narození Páně, mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

V pondělí 6. ledna 2014 se připojíme k Tříkrálové sbírce. Z výtěžku především podpoříme v rámci adopce na dálku dívku Anet z Ugandy. Pokud vybereme více peněz, pomoc z naší farnosti bude směřovat i na jiné projekty. Více o letošní sbírce si můžeme přečíst vzadu na plakátech. Vybírat budeme po večerní mši sv. 6. 1., v sobotu 11. 1. po večerní mši sv. a v neděli 12. 1. po všech bohoslužbách. Na tři krále bude ještě sbírka obohacena o živý betlém dětí a rodičů naší farnosti od 17.30 před bazilikou.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha