Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 4. ledna 2014 si připomeneme 1. výročí úmrtí P. Jana. Vzpomeneme na něj u sv. Markéty při mši svaté v 18.00. P. Jan vždy věrně o vánočních svátcích přebýval u našeho Floriánova betléma a rozdával radost druhým. Tu radost z narozeného Božího Syna, kterou sám hluboce žil svým životem. Poděkujme za jeho příklad!