Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na slavnost Narození Páně 25. prosince 2013 od 16.00 otec arcibiskup Dominik zve zvláště rodiny s dětmi do katedrály k jesličkám. Více naleznete zde.