Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle: 2. v liturgickém mezidobí, mše sv. v 9.00 bude s katechezí pro děti.

Pondělí: od 19.00 na faře proběhne další biblická hodina. Písmo svaté s sebou.

Úterý: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Po večerní mši sv. bude pravidelný úklid kostela, prosíme zvláště vás, mladší, abyste přišli a zapisovali se buď vzadu na vývěsce, nebo na našich farních stránkách, kde je také celý rozpis termínů úklidu na celé pololetí. Děkujeme.

Čtvrtek: v 15.00 se koná v bazilice zádušní mše svatá za Rudolfa Brabce, který zemřel 9. ledna 2014. Neodmyslitelně patřil k našemu klášteru. Na počátku 90. let byl prvním, kdo měl odvahu začít v hospodářském dvoře kláštera podnikat v oboru automechanik. Jeho Autosanatorium Brabec jsme mohli zprvu nalézt na místě dnešního přístřešku před hotelem Adalbert, jehož součástí byla původně kotelna Sartoriova konventu (nyní hotel Adalbert). I díky obětavé práci pana Brabce měli bratři benediktini v zimních měsících na svých celách teplo. Po rekonstrukci Sartoriova konventu byla dílna přestěhována do jižního traktu hospodářských budov, kde je dodnes. Potom, co převzali firmu jeho synové i nadále jim byl nápomocný. Mnozí z nás jemu a jeho dílně vděčí za bezpečné cestování!  

Pátek: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Sobota: svátek Obrácení svatého Pavla. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 2. února 2014 v 15.00 na faře jste zváni na další setkání seniorů. Tentokráte si necháme vyprávět o životě v Tanzanii.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha