Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Zjevení Páně, druhé vyvrcholení doby vánoční. Mše svaté s žehnáním vody křídy, kadidla, případně zlata v 7.00 a v 18.00. Připojíme se k Tříkrálové sbírce. Z výtěžku podpoříme především dívku Anet z Ugandy v rámci projektu adopce na dálku. Pokud vybereme více peněz, pomoc z naší farnosti bude směřovat i na jiné projekty. Více o letošní sbírce si můžeme přečíst vzadu na plakátech. Vybírat budeme po večerní mši sv. 6. 1., v sobotu 11. 1. po večerní mši sv. a v neděli 12. 1. po všech bohoslužbách. Na Tři krále bude ještě sbírka obohacena o živý betlém dětí a rodičů naší farnosti od 17.30 před bazilikou.

V úterý 14. ledna 2014 výročí posvěcení našeho kláštera, v tento den bude pouze mše svatá v 18.00.

V pondělí 20. ledna 2014 v 19.00 na faře další biblická hodina.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha