Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Česká biskupská konference vyhlásila tuto neděli dnem modliteb za Ukrajinu. Mysleme v modlitbě na Ukrajinu, kde lidé bojují o svobodu a demokracii ve své zemi. I my jsme po těchto hodnotách toužili a zaplatili za ně mnohými obětmi, i těmi nejvyššími. Letos si  připomínáme 45 let od upálení Jana Palacha, Jana Zajíce… A nejen my, Poláci, Maďaři měli také své pochodně. Často naříkáme nad současnými problémy, ale jaké jsou v porovnání s utrpením lidí jinde ve světě. Máme mocné zbraně, vztah k Bohu a modlitbu. Vzadu a na našich webových stránkách si můžete přečíst dopis, který vznikl jako projev jistě nejen křesťanské solidarity s obyvateli Ukrajiny.

Úterý: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Čtvrtek: památka sv. Jana Boska, kněze.

Sobota: Setkání řeholníků a řeholnic a zasvěcených osob v katedrále, mše sv. začíná v 10.00.

Neděle: svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté s žehnáním svící. Je to zároveň den zasvěcených osob. V naší farnosti můžeme zvláště po oba dny myslet v modlitbě nejen na naši řeholní komunitu, ale na všechny řeholníky a osoby zasvěcené Bohu, kteří odevzdali svůj život do rukou Božích a denně se modlí za všechny lidi i potřeby celého světa… V neděli odpoledne v 15.00 na faře se uskuteční další setkání seniorů. Tentokráte si necháme vyprávět od naší farnice Madly Jakešové, studentky medicíny a dobrovolnice o životě v Tanzanii. Je to příležitost, jak vhlédnout do nám vzdáleného světa, s nímž nás spojuje křesťanská solidarita.

V neděli 9. února 2014 bude mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha