Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně zveme na další biblickou hodinu, která se uskuteční 20. ledna 2014 od 19.00 na faře. Písmo svaté s sebou!