Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výročí upálení Jana Palacha připomene bohoslužba v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Více naleznete zde.