Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dne 9. ledna 2014 zemřel ve věku nedožitých 72 let pan Rudolf Brabec. Neodmyslitelně patřil k našemu klášteru. Na počátku 90. let byl prvním, kdo měl odvahu začít v hospodářském dvoře kláštera podnikat v oboru automechanik. Jeho Autosanatorium Brabec jsme mohli zprvu nalézt na místě dnešního přístřešku před hotelem Adalbert, jehož součástí byla původně kotelna Sartoriova konventu (nyní hotel Adalbert). I díky obětavé práci pana Brabce měli bratři benediktini v zimních měsících na svých celách teplo. Po rekonstrukci Sartoriova konventu byla dílna přestěhována do jižního traktu hospodářských budov kde je dodnes. Potom, co převzali firmu jeho synové i nadále jim byl nápomocný. Mnozí z nás jemu a jeho dílně vděčí za bezpečné cestování! Za jeho život poděkujeme mší svatou 23. ledna 2014 v 15.00 v bazilice.