Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V roce 2014 se uskuteční setkání seniorů v termínech: 2. ůnora, 6. dubna, 19. října a 14. prosince.

V neděli 2. února 2014 se sejdeme na faře baziliky sv. Markéty v 15 hod. Povídat si budeme o Tanzanii s Madlou Jakešovou, dobrovolnicí, studentkou medicíny.

Všichni jsou srdečně zváni!