Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 6. ledna 2014 se připojíme k Tříkrálové sbírce. Z výtěžku především podpoříme v rámci adopce na dálku dívku Anet z Ugandy. Pokud vybereme více peněz, pomoc z naší farnosti bude směřovat i na jiné projekty. Vybírat budeme po večerní mši sv. 6. 1., v sobotu 11. 1. po večerní mši sv. a v neděli 12. 1. po všech bohoslužbách. Na Tři krále bude ještě sbírka obohacena o živý betlém dětí a rodičů naší farnosti od 17.30 před bazilikou. Pojďme se radovat z Narozeného Spasitele a tuto radost předat potřebným!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha