Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 10.00 je v katedrále slavena mše za zemřelé oběti nepokojů na Ukrajině. Mysleme i nadále na tento úmysl.

Sobota: večerní mše sv. v 18.00 za + Karla Kryla (20. výročí úmrtí).

Pomalu se blíží doba postní. Součástí přípravy na Popeleční středu je i příprava popela, kterým budeme označováni. Popel získáváme z ratolestí Květné neděle předcházejícího roku. Loni jsme společně tyto ratolesti spálili v neděli před Popeleční středou. Ukázalo se to jako dobrá nová tradice. Příští neděli se tedy setkáme po mši sv. v 9.00 místo na faře před Vojtěškou a můžeme přinést ratolesti Květné neděle ze svých domovů. Můžeme to pojmout jako takový malý masopust, prosím tedy, abychom něco dobrého ke kávě a čaji…

Na Popeleční středu bude mše svatá i v 16.00, a sice zaměřená na děti.

Stejně tak mše svatá na 1. neděli postní v 9.00 bude zaměřena na děti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti