Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Opět máme příležitost zamyslet se nad krásnými biblickými texty, které nás doprovázejí v době postní.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském

a

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

si vás dovolují pozvat na

 

cyklus postních kázání

 

který v kostele Všech svatých pronesou

biblisté Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

doc. Josef Hřebík, Th.D. a Jaroslav Brož, Th.D.

 

Pokáním k obnově v Božím duchu

aneb

Postní dobou s kajícími žalmy

 

 

Čtvrtek 13. 3. 18:00      Radost po vyznání hříchů (Žalm 32)

 

Čtvrtek 20. 3. 18:00      Prosba o pomoc v krajním nebezpečí (Žalm 38)

 

Čtvrtek 27. 3. 18:00      Důvěra v milosrdné odpuštění (Žalm 51)

 

Čtvrtek 3. 4. 18:00        Nadějí vedené volání z hlubin (Žalm 130)

 

Čtvrtek 10. 4. 18:00      Kající modlitba za vysvobození (Žalm 143)

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti