Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Doba postní začíná Popeleční středou. V tento den jsme označováni popelem získaným z ratolestí předcházející Květné neděle (24. 3. 2013) na znamení pokání a vědomí naší slabosti a hříšnosti. Jako ratolesti stromů jednou usychají a mění se v prach, tak i jednou naše lidské tělo. V tomto prachu země ale lidský život nekončí, proto je Popeleční středa pouhým ale nezanedbatelným začátkem tzv. okruhu velikonočních událostí, na jejichž konci je spása lidské duše a život věčný.

V neděli 2. března 2014 se po mši sv. v 9.00 setkáme tentokráte před pavilónem Vojtěška, kde ratolesti spálíme a uvědomíme si, jak a z čeho pochází některé liturgické úkony a gesta.

Prosíme, kdo můžete něco donést k čaji a kávě (aj..) bude s vděčností uvítáno!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha