Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to zároveň den zasvěcených osob. V naší farnosti můžeme zvláště myslet v modlitbě nejen na naši řeholní komunitu, ale na všechny řeholníky a osoby zasvěcené Bohu. Odpoledne v 15.00 na faře jste zváni na další setkání seniorů. Tentokráte si necháme vyprávět od naší farnice Madly Jakešové, studentky medicíny a dobrovolnice o životě v Tanzanii. Je to příležitost, jak vhlédnout do nám vzdáleného světa, s nímž nás spojuje křesťanská solidarita.

Pondělí: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Středa: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Čtvrtek: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Pátek: první v měsíci, od 16.00 bude možnost soukromé adorace, 17.45 požehnání a mše svatá.

Neděle: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

V úterý 11. února 2014 je památka Panny Marie Lurdské, je to zároveň světový den nemocných. V tento den bude při večerní mši sv. udělována svátost nemocných. Ti, kteří by nemohli v úterý přijít, mohou svátost přijmout už v neděli při mši sv. v 7.30. Ke svátosti nemocných mohou přistoupit nejen nemocní a lidé pokročilého věku, ale i ti, kteří mají před sebou vážný lékařský zákrok. Svátost bude udělována po promluvě a přítomní nemocní budou vyzváni ke společnému přijetí. Prosíme, dejte vědět těm ve vašem okolí, kteří by o tuto svátost stáli.

V neděli 16. února 2014 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.