Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už můžeme vyhlásit definitivní výsledky a záměr využití Tříkrálové sbírky. Vybrali jsme 35 370Kč.

8 000Kč půjde na podporu dívky Anet z Ugandy (Adoptce na dálku). Protože jsme loni možných 65% využili na vlastní projekty, letos zbytek vybrané částky zašleme na projekty Arcidiecézní charity (ADCH).

Všem, kteří jste jakkoli přispěli, děkujeme. Děkujeme těm, kteří sbírku organizovali a zajišťovali. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti