Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po osmi letech, kdy byl poslední zásah do ozvučení baziliky, se změnily podmínky i praxe našeho společného slavení.

Hlavní důvody: 1) pořízení nového zesilovače; 2) pořízení další aparatury pro scholu; 3) klopový mikrofon pro celebranta

add 1) Nový zesilovač řeší problémy s tzv. preferencemi hlavních mikrofonů (pozdním spínáním za zvuku varhan, tzn. že posluchači slyší až druhou či třetí slabiku prvního slova; špatná slyšitelnost scholy atp.) a celkově zvýší zvukový komfort v tak složité akustické prostoře, jakou je naše bazilika.

add 2) Dlouhodobě se naše schola rozšiřuje, což je radostná zpráva, a tak stávající vybavení je už nedostačující. Aparatura bude rozšířena především o dva kvalitní prostorové mikrofony a dva sólové mikrofony, s tím souvisí další technické detaily, které jsou pro kvalitní snímání sboru a hudebních nástrojů nutností.

add 3) Tzv. klopový mikrofon (připevněný k oděvu) užije celebrant pravidelně při mších zaměřených na děti. Dále pak umožní snadnější praxi liturgického slavení, zvláště při žehnání (ratolesti o Květné neděli, začátek Velikonoční vigilie, dále pak jsou to svátky např. Hromnice, Zjevení Páně, žehnání adventního věnce atd. atd.).

Celková částka renovace činí 120 000Kč. Tuto částku budeme hradit ze tří zdrojů: 1) sponzorský dar, 2) klášter, 3) farní sbírka. Na farní sbírku připadá 40 000Kč. Prosíme tedy, podle vašich možností, o příspěvek na tyto aktuální potřeby našeho společného slavení, který je investicí do budoucna po zvážení dosavadní praxe a zkušeností.

Všem předem děkujeme!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha