Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na Popeleční středu bude mše svatá v 7.00, 16.00 (zaměřená na děti) a v 18.00. Den přísného půstu, postní řád celé doby postní je vyvěšen vzadu a na našich stránkách.

Pátek: 1. v měsíci, výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci v 16.00, v 17.00 svátostné požehnání, 17.15 pobožnost Křížové cesty a v 18.00 mše svatá. Po celou dobu postní se konají pobožnosti Křížové cesty vždy v neděli a pátek od 17.15. Jako v minulých letech zapisujeme se v sakristii, je to modlitba, kterou mohou vést laici…

Neděle: mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. V 17.15 pobožnost Křížové cesty.

Každý pátek v době postní bude možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00, adorace budou zakončeny krátkým slovem, společnou modlitbou a požehnáním. Letos se budeme věnovat apoštolské exhortaci papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium. František v ní poutavě mluví o potřebě radostné zvěsti v dnešním světě a způsobech hlásání této radosti…

Úterý 11. března 2014 v 19.00 na faře zveme na další biblickou hodinu.

O víkendu 14. až 16. března 2014 se uskuteční tradiční farní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Podrobnosti jsou na plakátu, program si připomeneme ještě příští týden.

Vychází nový Zpravodaj pražské arcidiecéze, který je věnován hospodaření církve, ekonomickému zabezpečení do budoucna. Je dobré být informovanými, abychom dokázali reagovat na otázky, s nimiž se setkáváme třeba i v zaměstnání, ve škole atp.

Včera 1. března 2014 přijal papež František rezignaci českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap., stalo se tak ze zdravotních důvodů. Můžeme jej zahrnout do svých modliteb.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha