Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15. V sakristii zbylo ještě pár volných míst v rozpisu vedení této modlitby, kdo by chtěl vést tuto modlitbu, může se ještě zapsat.

Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00, adorace jsou zakončeny krátkým slovem, společnou modlitbou a požehnáním. Letos se věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium. František v ní poutavě mluví o potřebě radostné zvěsti v dnešním světě a způsobech hlásání této radosti. V pátek jsme uvažovali nad počátkem 3. kapitoly: „Bůh nás přitahuje a počítá při tom se složitou sítí osobních vztahů, které jsou součástí života lidského společenství“ (Evangelii gaudium, čl. 113).

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Jako každý rok můžeme i letos věnovat ušetřené peníze v době postní na charitativní a jiné účely.

Úterý: po mši sv. v 18.00 pravidelný úklid kostela, ještě je třeba několik dobrovolníků…

Středa: Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.

Pátek: svátek Zesnutí sv. Benedikta.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Vzadu je dispozici nový Zpravodaj naší farnosti v nové podobě. Dostupný i na internetových stránkách farnosti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha