Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15.

Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00. Letos se na závěr věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium. František v ní poutavě mluví o potřebě radostné zvěsti v dnešním světě a způsobech hlásání této radosti. V pátek jsme uvažovali o církvi jako o lidu mnoha tváří, pocházejícího z různých kulturních prostředí světa.

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Jako každý rok můžeme i letos věnovat ušetřené peníze v době postní na charitativní a jiné účely.

Úterý: slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté v 7.00 a 18.00.

Neděle 6. dubna 2014: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti a mladé, odpoledne v 15.00 na faře setkání seniorů na téma Etika a etická výchova – cítit s dětmi.

Další informace o aktuálním dění u nás i mimo naši farnost jsou vzadu na vývěskách nebo na našich internetových stránkách.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha