Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15. Je to modlitba, kterou mohou vést laici, proto se, prosíme, zapisujte v sakristii do rozpisu na jednotlivé dny. Dnes už jsou dostupné různé texty a zamyšlení pro ty, kteří modlitbu vedou.

Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00, adorace jsou zakončeny krátkým slovem, společnou modlitbou a požehnáním. Letos se věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium. František v ní poutavě mluví o potřebě radostné zvěsti v dnešním světě a způsobech hlásání této radosti. V pátek jsme začali prvními větami 1. článku tohoto díla, které naplňují papežův deklarovaný program „kráčení, stavění – budování, vyznávání.“

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Jako každý rok můžeme i letos věnovat ušetřené peníze v době postní na charitativní a jiné účely.

Tento týden se konají v klášteře duchovní cvičení konventu, jako každý rok prosíme, abyste v klášteře vyřizovali jen to neodkladné. Od úterý do soboty se můžeme zúčastnit ranní mše svaté v 7.00 spojené s modlitbou breviáře, ranními chválami.

Úterý: v 19.00 na faře zveme na další biblickou hodinu.

Čtvrtek: zveme na promítání o cestě několika našich farníků po Austrálii, začátek je v 19.00 ve Vojtěšce.

Ve čtvrtek je zároveň 1. výročí zvolení papeže Františka. Víme, že nás neustále prosí o modlitbu, zahrňme jej tedy do úmyslů našich nejen postních modliteb.

O víkendu 14. až 16. března 2014 se uskuteční tradiční farní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Jako obvykle v pátek příjem darovaných věcí od 16.00 do 18.00, prodej darovaných věcí 1ks za 10Kč v sobotu od 9.00 do 11.00 a v neděli prodej od 8.30 do 10.30. Jak věci nosit atd., podrobnosti jsou vzadu na plakátu.

V neděle 23. března 2014 mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Vzadu je dispozici nový Zpravodaj naší farnosti. V době postní máme vidět věci v nových souvislostech, proto i trochu jiná podoba Zpravodaje, který je také nově možné si stáhnout z našich internetových stránek.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha