Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý pátek od 20.00 do 21.00 v bazilice můžeme setrvat v tichu. Čas ticha potřebujeme, abychom konečně uslyšeli, co tak toužíme slyšet.

Před Kristem přítomným v eucharistii můžeme vyznávat se/sebe…, děkovat za…, chválit Boha za…, prosit za…, protože  „radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění” (Papež František, exhortace Evangelium gaudii, Radost evangelia). Nad textem Evangelii gaudium se budeme na konci adorací zastavovat.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha