Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

3. května 2014 si připomeneme 30. výročí úmrtí P. Františka Jedličky, benediktina, teologa, historika umění a faráře u sv. Markéty. Mše svaté budou za něj slouženy v sobotu 3. 5. v 18.00 a 4. 5. v 9.00.

ThDr. František Jedlička

1. června 1920 Rajhrad — 3. května 1984 Praha

František Jedlička se narodil 1. června 1920 v Rajhradě u Brna. Středoškolské vzdělání získal na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a arcibiskupském gymnáziu v Praze, kde v roce 1940 maturoval.

V břevnovském klášteře žil nějakou dobu jako bratr, přijal řeholní jméno Řehoř. Filozofii a teologii studoval na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti pražském v letech 1940—1945, v roce 1946 v benediktinském klášteře St. André v Belgii a na teologické fakultě UK v Praze, kterou dokončil v roce 1947.

Kněžské svěcení přijal 29. června 1947 v Praze, poté působil jako katecheta na měšťanských školách (chlapecké i dívčí) Na Volánové ve Vokovicích v rámci libocké farnosti. Pracoval také v Arcidiecézním pastoračním ústředí ve správě farních knihoven.

Břevnovským farářem byl v letech 1950—1984, mj. se zasloužil o opravu vnitřku baziliky (do r. 1982).

V roce 1975 získal na CMBF v Litoměřicích doktorát teologie.

Jako znalec liturgiky a ochrany památek působil ThDr. Jedlička též jako pedagog na teologické fakultě — od r. 1978 zde působil jako odborný asistent, poté jako docent a od 24. 3. 1983 jako profesor liturgiky a dějin sakrálního umění.

Zemřel 3. května 1984, pohřben je v horní části břevnovského hřbitova.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti