Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle oktávu velikonočního

Neděle Božího milosrdenství

Dnes se v areálu kláštera koná 8. ročník misijní akce „Na světě nejsme sami.“ Je připraven bohatý program zahájený mší sv. v 9.00, kterou povede karmelitán P. Pavel Pola. Po mši sv. bude následovat před bazilikou štrůdlování. Program bude pokračovat jarmarkem v zahradě, přednáškami ve Vojtěšce, divadlem…, podrobnosti jsou na plakátu nebo webu farnosti. Výtěžek celého dne půjde na podporu střední školy v Bouzoum ve Středoafrické republice. Všem, kteří se zúčastníte, předem děkujeme.

Dnes jsou ve Vatikánu svatořečeni Jan XXIII. a Jan Pavel II. Je to důležitý milník v dějinách církve. Jde o osobnosti II. vatikánského koncilu (přerodu církve pro nové tisíciletí).

Pondělí: další biblická hodina od 19.00 na faře.

Úterý: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Čtvrtek: památka sv. Josefa, Dělníka.

Sobota: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

3. května 2014 uplyne 30 let od úmrtí P. Františka Jedličky, benediktina, teologa, historika umění, faráře zdejší farnosti. Mše sv. za něj budou 3. 5. v 18.00 a 4. 5. v 9.00.

Po celý měsíc květen zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši sv.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha