Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve Svatém týdnu se zpovídá pouze do středy 16. 4. Děkujeme za pochopení.

13. 4. Květná neděle – 7.30 mše svatá se svěcením ratolestí, 9.00 mše svatá se svěcením ratolestí, 17.15 pobožnost Křížové cesty, 18.00 mše svatá.

17. 4. Zelený čtvrtek – v tento den nebude ranní mše svatá (mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách) 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně, po skončení obřadů možnost soukromé adorace v bazilice až do 24.00

18. 4. Velký pátek – den přísného postu, od 7.00 možnost soukromé adorace, prosíme, abyste se zapisovali na jednotlivé adorační hodiny, 15.00 pobožnost Křížové cesty, 18.00 velkopáteční obřady, po skončení obřadů možnost soukromé adorace až do 21.00.

19. 4. Bílá sobota – den bez liturgického slavení, od 7.00 možnost soukromé adorace do 15.00, prosíme, abyste se zapisovali na jednotlivé hodiny. Ve 20.30 vigilie Zmrtvýchvstání Páně.

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 7.30 mše svatá, 9.00 mše svatá, 18.00 mše svatá. Po všech bohoslužbách bude žehnání pokrmů. Můžeme přinést pečivo, chléb, vajíčka, maso aj. v košíkách atp., které přede mší shromáždíme vpředu u oltáře sv. Vojtěcha.

21. 4. Velikonoční pondělí – mše svaté jako v neděli.

Od Květné neděle do 2. neděle velikonoční vybíráme papírové postní kasičky, které jsme měli příležitost si v době postní vyzvednout v bazilice. Kasičky budou převezeny do centra Arcidiecézní charity Praha (Londýnská 44, Praha 2). Můžeme na nich označit účel, na který chceme, aby naše ušetřené peníze byly použity. Kasičky odevzdávejte, prosíme, v sakristii.

Letos poprvé se uskuteční v naší katedrále pašijové hry. „Upravenou verzi Hořických pašijí představí na Květnou neděli 13. dubna 2014 od 15.00 hodin tři herecké osobnosti. Zazní hudba Jaroslava Krčka…“ (www.apha.cz).

Výsledek sbírky na renovaci ozvučení činí 33 025Kč. Všem, kteří jakkoli přispěli, děkujeme a Pán žehnej!

Vzadu je k dispozici Zpravodaj na Svatý týden a velikonoční oktáv. Je ke stažení i na našich webových stránkách.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha