Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tento den je po všech bohoslužbách žehnání pokrmů. Tímto obřadem prosíme, aby naše radost, kterou prožíváme i kolem domácího prostřeného stolu, byla požehnaná. Můžeme přinést pečivo, chléb, vajíčka, maso aj. v košíkách atp., které přede mší shromáždíme vpředu u oltáře sv. Vojtěcha.

Velikonoční pondělí – mše svaté jako v neděli.

Do příští neděle vybíráme papírové postní kasičky, které jsme měli příležitost si v době postní vyzvednout v bazilice. Kasičky budou převezeny do centra Arcidiecézní charity Praha (Londýnská 44, Praha 2). Můžeme na nich označit účel, na který chceme, aby naše ušetřené peníze byly použity. Kasičky odevzdávejte, prosíme, v sakristii.

Příští neděli se uskuteční v areálu kláštera 8. ročník misijní akce „Na světě nejsme sami.“ Je připraven bohatý program zahájený mší sv. v 9.00, kterou povede karmelitán P. Pavel Pola. Po mši sv. bude následovat před bazilikou štrůdlování (kdo může, prosíme, abyste pomohli s pečením koláčů aj. pečiva k této části programu). Program bude pokračovat jarmarkem v zahradě, přednáškami ve Vojtěšce, divadlem…, podrobnosti jsou na plakátu nebo webu farnosti. Výtěžek celého dne půjde na podporu střední školy v Bouzoum ve Středoafrické republice. Všem, kteří se zúčastníte, předem děkujeme.

Příští neděli budou ve Vatikánu svatořečeni Jan XXIII. a Jan Pavel II. Jedná se velmi důležitý milník v dějinách církve. Jde o osobnosti II. vatikánského koncilu (přerodu církve v minulém století).

V pondělí 28. dubna 2014 se uskuteční další biblická hodina od 19.00 na faře.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti