Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tento den je po všech bohoslužbách žehnání pokrmů. Tímto obřadem prosíme, aby naše radost, kterou prožíváme i kolem domácího prostřeného stolu, byla požehnaná. Můžeme přinést pečivo, chléb, vajíčka, maso aj. v košíkách atp., které přede mší shromáždíme vpředu u oltáře sv. Vojtěcha.

Velikonoční pondělí – mše svaté jako v neděli.

Do příští neděle vybíráme papírové postní kasičky, které jsme měli příležitost si v době postní vyzvednout v bazilice. Kasičky budou převezeny do centra Arcidiecézní charity Praha (Londýnská 44, Praha 2). Můžeme na nich označit účel, na který chceme, aby naše ušetřené peníze byly použity. Kasičky odevzdávejte, prosíme, v sakristii.

Příští neděli se uskuteční v areálu kláštera 8. ročník misijní akce „Na světě nejsme sami.“ Je připraven bohatý program zahájený mší sv. v 9.00, kterou povede karmelitán P. Pavel Pola. Po mši sv. bude následovat před bazilikou štrůdlování (kdo může, prosíme, abyste pomohli s pečením koláčů aj. pečiva k této části programu). Program bude pokračovat jarmarkem v zahradě, přednáškami ve Vojtěšce, divadlem…, podrobnosti jsou na plakátu nebo webu farnosti. Výtěžek celého dne půjde na podporu střední školy v Bouzoum ve Středoafrické republice. Všem, kteří se zúčastníte, předem děkujeme.

Příští neděli budou ve Vatikánu svatořečeni Jan XXIII. a Jan Pavel II. Jedná se velmi důležitý milník v dějinách církve. Jde o osobnosti II. vatikánského koncilu (přerodu církve v minulém století).

V pondělí 28. dubna 2014 se uskuteční další biblická hodina od 19.00 na faře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha