Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

13. 4. Květná neděle – 7.30 mše svatá se svěcením ratolestí, 9.00 mše svatá se svěcením ratolestí a se zpívanými pašijemi podle Matouše, 17.15 pobožnost Křížové cesty, 18.00 mše svatá se čtenými pašijemi.

17. 4. Zelený čtvrtek – v tento den nebude ranní mše svatá (mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách), 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou, po skončení všech obřadů možnost soukromé adorace v bazilice až do 24.00

18. 4. Velký pátek – den přísného postu, od 7.00 možnost soukromé adorace, 15.00 pobožnost Křížové cesty, 18.00 velkopáteční obřady se čtenými pašijemi podle Jana, po skončení obřadů možnost soukromé adorace do 21.00.

19. 4. Bílá sobota – den bez liturgického slavení, od 7.00 možnost soukromé adorace do 15.00, 20.30 vigilie Zmrtvýchvstání Páně (začátek před hlavním vchodem baziliky).

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 7.30 mše svatá, 9.00 mše svatá, 18.00 mše svatá. Po všech bohoslužbách žehnání pokrmů. Můžeme přinést pečivo, chléb, vajíčka, maso aj. v košíkách atp., které přede mší shromáždíme vpředu u oltáře sv. Vojtěcha.

21. 4. Velikonoční pondělí – mše svaté jako v neděli.

27. 4. Neděle oktávu velikonočního (II. neděle velikonoční) – mše svaté podle obvyklého nedělního pořádku, 9.00 mše svatá na zahájení Misijní neděle v naší farnosti, celebruje P. Pavel Pola.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha