Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

12. 4. ve 14.00 eucharistie Květné neděle s žehnáním ratolestí a zpěvem břevnovské scholy.

18. 4. ve 14.30 pobožnost Křížové cesty se svatým přijímáním.

20. 4. ve 14.00 mše svatá.