Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nejvýznamnější křesťanské svátky. Veliká noc…, v noci jsme připraveni přijmout i to, co se zdá neuvěřitelné. Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých za každého z nás i za všechny společně. Můžeme si tak opět připomenout význam oběti za druhé, smrt není poslední skutečností života…

Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval. (velikonoční sekvence)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha