Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nejvýznamnější křesťanské svátky. Veliká noc…, v noci jsme připraveni přijmout i to, co se zdá neuvěřitelné. Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých za každého z nás i za všechny společně. Můžeme si tak opět připomenout význam oběti za druhé, smrt není poslední skutečností života…

Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval. (velikonoční sekvence)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti