Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vlivem havárie vodovodního řadu je příjezdová silnice ke klášteru zcela uzavřena. Za nepříznivého počasí je příjezd ke klášteru po trávníku mezi stromy značně ztížen.