Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijměte pozvání na další setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 1. 6. v 14:30 hod. na faře naší baziliky. O své práci průvodkyně a historii kláštera známé i neznámé promluví Marie Vymazalová.

Komentovaná prohlídka kláštera možná. Všichni jsou srdečně zváni!