Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek Výročí posvěcení katedrály (85. výročí dostavby), mše sv. v katedrále začíná v 18.00.

Středa: svátek sv. Matěje, apoštola.

Čtvrtek: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona kláštera.

Pátek: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Sobota: zveme na farní pouť do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli, mše sv. na místě začíná ve 13.00. Den po svátku sv. Jana můžeme tak slavit poutní mši sv. v jemu zasvěceném kostele. Je vytyčeno pět poutních tras různé náročnosti. Podrobné informace, historie místa a mapy jsou k dispozici už jen na internetových stránkách (letáky jsou rozebrané).

V neděli 18. května 2014 mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti a mladé.

V pátek 23. května 2014 se opět připojíme k Noci kostelů. Program bude rozdělen do dvou hlavních bloků: Noc kostelů pro děti a Noc kostelů pro dospělé. Součástí programu bude mj. vystoupení jihlavského smíšeného sboru Melodie nebo výstava obrazů Miroslava Koupila s biblickou tématikou. Prosíme o dobrovolníky pro pořadatelskou službu, aby se hlásili v sakristii nebo se informovali na internetových stránkách farnosti.

V neděli 25. května 2014 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Po celý měsíc květen zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši sv.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti