Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek Výročí posvěcení katedrály (85. výročí dostavby), mše sv. v katedrále začíná v 18.00.

Středa: svátek sv. Matěje, apoštola.

Čtvrtek: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona kláštera.

Pátek: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Sobota: zveme na farní pouť do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli, mše sv. na místě začíná ve 13.00. Den po svátku sv. Jana můžeme tak slavit poutní mši sv. v jemu zasvěceném kostele. Je vytyčeno pět poutních tras různé náročnosti. Podrobné informace, historie místa a mapy jsou k dispozici už jen na internetových stránkách (letáky jsou rozebrané).

V neděli 18. května 2014 mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti a mladé.

V pátek 23. května 2014 se opět připojíme k Noci kostelů. Program bude rozdělen do dvou hlavních bloků: Noc kostelů pro děti a Noc kostelů pro dospělé. Součástí programu bude mj. vystoupení jihlavského smíšeného sboru Melodie nebo výstava obrazů Miroslava Koupila s biblickou tématikou. Prosíme o dobrovolníky pro pořadatelskou službu, aby se hlásili v sakristii nebo se informovali na internetových stránkách farnosti.

V neděli 25. května 2014 bude mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Po celý měsíc květen zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši sv.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha