Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O misijní neděli v naší farnosti 27. dubna 2014  jsme při 8. ročníku akce „Na světě nejsme sami“ vybrali 72 509Kč. Prožili jsme krásný den s bohatým programem pro děti i dospělé. Výtěžek půjde na podporu střední školy v Bozoum ve Středoafrické republice. Všem, kteří akci připravovali, podíleli se na jejím průběhu a přispěli, děkujeme a Pán žehnej!