Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vážení a milí farníci a další návštěvníci těchto stránek,

pomalu se nám blíží termín letošní Noci kostelů, která i letos proběhne mimo jiné v naší bazilice. Program a  materiály jsou již zajištěny a další přípravy jedou na plné obrátky, ale stále nám chybí pár dobrovolníků na zajištění celé akce. Najde-li se někdo, kdo by se chtěl jakkoli zapojit, ať se, prosím, ozve otci Václavovi, nebo mně na tel. 777 31 24 31.

O tom, jak bude Noc kostelů u nás vypadat, se můžete dočíst na tomto odkazu: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost855