Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 23. května 2014 jsme prožili Noc kostelů. Během šesti hodin prošlo naší bazilikou 640 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, kteří jste se přihlásili do služby dohledu nad celým programem.

Tato neděle je dnem modliteb za sdělovací prostředky. Odpoledne ve 14.30 jste zváni na setkání seniorů na faře. Pozvání přijala naše farnice paní Marie Vymazalová, průvodkyně nejen v našem klášteře, v rámci programu nás čeká komentovaná prohlídka kláštera.

Úterý: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Pátek: památka sv. Norberta, biskupa. První pátek v měsíci, v 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

V sobotu 7. června 2014 v předvečer Letnic prožijeme od 18.00 Svatodušní vigilii. Vigilie bude mít tyto části: lucernarium – slavnost světla, bohoslužba slova, obnova biřmovacích závazků, slavení eucharistie. Po skončení slavnosti jsou všichni zváni ke sklence vína na faře.

V neděli 8. června 2014 přistoupí 5 dětí naší farnosti k 1. sv. přijímání. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha