Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 23. května 2014 jsme prožili Noc kostelů. Během šesti hodin prošlo naší bazilikou 640 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, kteří jste se přihlásili do služby dohledu nad celým programem.

Tato neděle je dnem modliteb za sdělovací prostředky. Odpoledne ve 14.30 jste zváni na setkání seniorů na faře. Pozvání přijala naše farnice paní Marie Vymazalová, průvodkyně nejen v našem klášteře, v rámci programu nás čeká komentovaná prohlídka kláštera.

Úterý: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Pátek: památka sv. Norberta, biskupa. První pátek v měsíci, v 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

V sobotu 7. června 2014 v předvečer Letnic prožijeme od 18.00 Svatodušní vigilii. Vigilie bude mít tyto části: lucernarium – slavnost světla, bohoslužba slova, obnova biřmovacích závazků, slavení eucharistie. Po skončení slavnosti jsou všichni zváni ke sklence vína na faře.

V neděli 8. června 2014 přistoupí 5 dětí naší farnosti k 1. sv. přijímání. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti