Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Před čtrnácti dny o slavnosti Seslání Ducha svatého přijalo pět dětí naší farnosti poprvé Krista v eucharistii. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny. Děkujeme všem, kteří jste se na této slavnosti jakkoli podíleli.

Úterý: slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V tento den bude otec arcibiskup Dominik sloužit v katedrále rekviem při příležitosti 100. výročí od vypuknutí 1. světové války. Mše sv. začíná v 18.00.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Chtěli bychom pozvat na již tradiční pouť bratří (benediktinů) a farnosti ke sv. Prokopu do kostela Všech svatých na Pražském hradě, která se uskuteční 4. července 2014. Na pozvání tamní kapituly (např. P. Petra Piťhy, který je naším občasným hostem) budeme slavit večerní chvály – nešpory v 17.00 a v 18.00 mši svatou. Část z nás půjde i pěšky, kdo by se chtěl připojit, budeme vycházet z baziliky od oltáře s obrazem sv. Prokopa v 15.30.

V červenci a srpnu bude opět upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha