Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V letních měsících červenci a srpnu bude upraven pořad bohoslužeb tak, aby si i kněží kláštera mohli odpočinout (jak je zvykem ve velkoměstských klášterech Evropy). Více v rubrice „Kalendář!”